سیاست های پارس مای همواره بر اصل همکاری های سازنده پافشاری دارد

فروشگاه اینترنتی پارس مای همواره تلاش نموده است که با مجموعه ها و شرکت های مختلف چه در زمینه فروش محصول و چه در زمینه تامین محصولات همکاری های سازنده ای را ایجاد نماید. در حال حاضر مجموعه های مختلفی در زمینه ای فوق الذکر در حال همکاری با پارس مای هستند. در بخش زیر می توانید با تعدادی از این مجموعه ها آشنا شوید.

[nimble-portfolio]