کافی میکس شیری

کافی میکس وایت فراپ GoodDayGoodDay White Frape 3in1


کافی میکس وایت فراپ گوددی

این قهوه طعم شیری دارد و باعث یک احساس خنک و منحصر به فرد می شود.