پاستا Delverde صدفی بزرگDelverde Conchiglioni No.240


پاستا دلورده صدفی بزرگ 

این پاستای صدفی با شماره 240 از آرد دوروم پاستا تهیه شده است. همچنین این محصول حاوی گلوتن می باشد.

شماره پروانه بهداشت :

210070103001