کافی میت Nestle کاراملی

کافی میت Nestle کاراملیNestle Caramel Coffee Mate 425g


کافی میت کاراملی نستله 

این محصول خامه ی پودر شده ی غیر لبنی است که می تواند برای فنجان قهوه ی صبح شما مناسب باشد این کافی میت بدون چربی کلسترول و گلوتن است.