کافی میت Nestle کرم شکلاتی بدون شکرNestle Creamy Chocolate Coffee Mate free suger


کافی میت کرم شکلاتی نستله بدون شکر وگلوتن

این محصول خامه ی پودر شده ی غیر لبنی است که می تواند برای فنجان قهوه ی صبح شما مناسب باشد این کافی میت بدون چربی کلسترول و گلوتن است.