دمنوش چای سفید Fun Time

دمنوش چای سفید Fun Timefun time white tea herbal tea


دمنوش چای سفید فان تایم

دمنوش چای سفید به صورت 100% طبیعی تهیه گردیده است که دارای عطر چای سفید ( به همراه گل رز و بهار نارنج ) می باشد.