دمنوش گل گاو زبان Fun Time

دمنوش گل گاو زبان Fun Timefun time oxtongue herbal tea


دمنوش چای گل گاو زبان فان تایم

دمنوش گل گاو زبان به صورت 100% طبیعی تهیه گردیده است که دارای عطر گل گاو زبان ( به همراه سنبل الطیب و به لیمو ) می باشد.