سس فلفل قرمز National

سس فلفل قرمز NationalNational red chili Sauce


سس فلفل قرمز نشنال

این سس با طعم تند و آتشین خود می تواند مناسب برای انواع دسر ها و غذا ها از جمله سالاد و مرغ … مختلف باشد.