پنه Divella فاقد گلوتن

پنه Divella فاقد گلوتنDivella Corn & Rice Gluten Free Penne Rigate 400g


پنه دیولا فاقد گلوتن

این پنه فسیلی از ذرت و برنج تهیه شده است و ساخت کشور ایتالیا و فاقد گلوتن می باشد.