کپسول قهوه نسپرسو فورتيسيو

کپسول قهوه فورتيسيو NespressoNespresso Fortissio Lungo


کپسول قهوه نسپرسو فورتيسيو لونگو 

اين کپسول قهوه‌ي از ترکيب دانه‌هاي قهوه جنوب و مرکز آمريکا داراي طعمي سبک و خنک با غلظت 8 طراحي و ساخته‌شده است.